InteraktContour

Kwaliteitsrapport 2020

Kwaliteit in 2020

Dit is ons kwaliteitsrapport over 2020. Wij kozen dit jaar natuurlijk voor een online versie. Corona heeft digitaal werken bevorderd en wij hebben ambities op dit gebied. We schetsen zo transparant mogelijk de kwaliteit van onze zorg. Hoe helpen wij mensen met hersenletsel zo goed mogelijk verder in hun leven? Wat ging goed en wat ging minder goed? Veel leesplezier en we horen graag wat je er van vindt!

swoosh

Over InteraktContour

InteraktContour biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een tumor. Onze slogan is ‘Verder met hersenletsel’, samen met cliënten, samen met naasten, samenwerkingspartners, kennisinstituten én stakeholders.

We bieden zorg vanuit drie eenheden:

 1. Zorg en Wonen (ZenW ): wonen met 24-uurs zorg en ondersteuning
  in een appartement van InteraktContour.
 2. Maatschappelijke Ondersteuning (MO): dagbesteding en individuele begeleiding aan huis
 3. Behandeling (BH): behandeling met behulp van het landelijke behandelprogramma Hersenz.

We hebben 36 woonlocaties, 30 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland.

ONZE MISSIE:
ER IS ALTIJD IETS MOGELIJK

Voor meer informatie over InteraktContour:
www.interaktcontour.nl

https://www.interaktcontour.nl icoonhttps://www.interaktcontour.nl pijl

Samenvatting kwaliteitsrapport 2020

2020 gaat de boeken in als ‘het jaar van corona’. Ondanks corona hebben we in 2020 verrassend veel gedaan en bereikt. Het nieuwe medewerkersportaal Pulse is in gebruik genomen. Dat hielp ook om goed en snel over corona te communiceren. We voerden een cliënttevredenheidsonderzoek uit binnen Zorg en Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning: de respons was hoger dan ooit tevoren én de cliënten geven een hoge mate van tevredenheid over de zorg aan! In Almelo is de nieuwe woonlocatie De Klokkenbelt in gebruik genomen. Met alle 66 cliënten en hun naasten is verkend welke technologie voor hen behulpzaam zou kunnen zijn. Uiteraard is die vervolgens ingezet. De voorbereiding van de bouw van nieuwe woonlocaties in Enschede en Zwolle is ver gevorderd. Beeldzorg, digitale dagbesteding en ook ‘wandel-begeleiding’ is razendsnel opgeschaald. Beeldcontact met cliënten en met elkaar is onderdeel geworden van ons dagelijks werk. Het programma Cliëntveiligheid werpt vruchten af. De zorg is nog veiliger geworden. Medewerkers voelen zich – zo blijkt uit het medewerkersonderzoek -meer gewaardeerd door ‘de organisatie’. We zijn weer, en met complimenten, ISO gecertificeerd. Zo goed en zo kwaad als het ging (corona…) heeft iedereen weer met succes zijn best gedaan om financiële opbrengsten en kosten in balans te houden.

Ging alles goed? Tuurlijk niet! Maar heel veel wel. En van wat niet goed ging leren we. De transferafdeling de Overstap in revalidatiecentrum De Hoogstraat moesten we helaas sluiten. Het lukt niet om op alle fronten goed te presteren. De bedden die we hebben gehuurd voor de cohortunit in de eerste golf van Corona zijn nooit gebruikt.

Voor een verdieping op bovengenoemde onderwerpen en nog veel meer: neem rustig kennis van dit kwaliteitsrapport over 2020!

Kwaliteit van de zorg

Kennen medewerkers de cliënt met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen? Weten ze wat belangrijk is voor hem of haar? Onder dit thema vind je voorbeelden van persoonsgerichte zorg en de kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.

swoosh

De Klokkenbelt!

Eind 2020 verhuisden cliënten naar de nieuwe woonlocatie De Klokkenbelt! Hier organiseren cliënten, netwerk, collega zorgverleners en medewerkers samen professionele zorg op maat. Bekijk hier onze visie op zorg.

E-health in 2020

Technologie en e-health worden steeds belangrijker.
Deze factsheet geeft de ontwikkeling weer.

Factsheets e-health 2018-2020 - 16102020 icoonFactsheets e-health 2018-2020 - 16102020 pijl

Verpleegkundige taakhoudersbijeenkomsten

In 2020 werden voor de verpleegkundigen meerdere taakhoudersbijeenkomsten georganiseerd.
Zoals deze over het nieuwe medicatiebeleid.

Bijeenkomst vpk taakhouders juni 2020 icoonBijeenkomst vpk taakhouders juni 2020 pijl

NAH Kookboek

Door hersenletsel zijn dagelijkse activiteiten, zoals koken, niet altijd vanzelfsprekend. Het is soms moeilijk om overzicht te houden, of om met één hand te koken. Met dit kookboek helpen we cliënten om te koken en
samen te eten!

Kookboek_DEF icoonKookboek_DEF pijl

NAH+ locatie Nieuw Bloemensteijn

In woonlocatie Nieuw Bloemensteijn in Hattem wonen cliënten met NAH in combinatie met een psychische aandoening. Nieuw Bloemensteijn is er speciaal voor mensen met deze dubbele diagnose. Over deze bijzondere locatie maakten we deze video.

We testen technologie

Bij de dagbesteding in Epe is een eetrobot getest, in Almelo een lichaamsföhn en in Deventer Mijn Eigen Plan! Het hoofddoel van deze pilots is om de werkdruk onder medewerkers te verminderen, efficiënter te werken én cliënten (nog) meer regie te geven op de dagbesteding. Dit is het vervolg op een onderzoek van innovatiebureau Six Fingers.

MO terugblik- pagina 8.pdf icoonMO terugblik- pagina 8.pdf pijl

Mobiele dagbesteding Zwolle

Dagbestedingslocatie De Rijnlaan in Zwolle is gesloten. Er is hard gewerkt aan het aanbieden van activiteiten op verschillende nieuwe locaties: de nieuwe basislocatie aan de Vrijheid en ook De Poll, Focus, Deltion, Molenzicht en Landstede.

MO tergublik- pagina 11 icoonMO tergublik- pagina 11 pijl

CIIO-certificaat

We zijn er trots op dat we in 2020 wederom de ISO-certificering verdienden. We kregen zelfs een compliment voor de wijze waarop we corona aanpakten. Zie ook het uitgebreide onderzoeksverslag.

CIIO Onderzoeksverslag - graag persoonsgegevens Anne op 1e pagina weg icoonCIIO Onderzoeksverslag - graag persoonsgegevens Anne op 1e pagina weg pijl

Hersenz ging over naar de zorgverzekerings­wet

Vanaf 1 januari 2021 zit Hersenz in het basispakket. Vanaf dan valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet. Dit geldt voor iedereen. Binnen Hersenz werd een praatplaat gemaakt voor medewerkers.

Praatplaat Hersenz naar Zvw icoonPraatplaat Hersenz naar Zvw pijl

Beweegposter

Bewegen is gezond! Wij maakten met collega’s een poster om cliënten en medewerkers in beweging te krijgen.

Beweegposter icoonBeweegposter pijl

Studenten Deltion helpen InteraktContour

We hebben een structureel samenwerkingsverband met Deltion! In dat kader hielpen studenten van Deltion cliënten van InteraktContour Zwolle om passende zorgtechnologie te vinden. Bekijk hier de video.

Sluiting De Overstap

Helaas moesten we in 2020 locatie De Overstap in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht sluiten. We konden niet alle doelen halen die we hadden gesteld.

Stand van zaken Wet zorg en dwang

De wet zorg en dwang leeft binnen InteraktContour. Bekijk hier de laatste stand van zaken (mei 2021).

Stand van zaken WZD icoonStand van zaken WZD pijl

Veiligheid van de zorg

Het borgen van veiligheid in zorg en ondersteuning is uitermate belangrijk. Dit doen wij door aandacht te hebben voor zaken als de onderkenning van aanmerkelijke gezondheidsrisico’s, veilig gebruik van medicatie, omgaan met agressie, valpreventie en voedselveiligheid.

swoosh

Verkort medicatiebeleid

In 2020 werd een verkort medicatiebeleid ontwikkeld voor (assistent)begeleiders.
Hierin staat beschreven wat (assistent)begeleiders moeten weten voordat ze aan de slag gaan met het delen van medicatie op locatie.

Medicatiebeleid icoonMedicatiebeleid pijl

Agressie verminderen

Agressie op de werkvloer komt helaas regelmatig voor. Daar wilden we meer aan doen. In 2020 schreven we een projectplan om agressie te verminderen. In de eerste pilots leren medewerkers reflecteren op hun gedrag en het effect daarvan op de ander. Ze leerden ook passend te handelen in het geval van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kregen medewerkers een weerbaarheidstraining van KIES weerbaarheid.

Project Agressie icoonProject Agressie pijl

Programma cliëntveiligheid

In 2019 startten wij het programma Cliëntveiligheid. Dit programma is gericht op:

 • Incidenten beter verbeteren
 • Risicovolle cliënten en risicovolle thema’s in beeld krijgen
 • Reductie vallen, medicatiefouten en agressie
 • Vernieuwen incidentenportaal

In de terugblik op 2020 lees je de voortgang van het programma.

Terugblik programma cliëntveiligheid 2020 icoonTerugblik programma cliëntveiligheid 2020 pijl

Valpreventie

Veel cliënten hebben een verhoogde kans op vallen. In 2020 was een van onze speerpunten dan ook om het aantal valincidenten te verminderen. Binnen het project ‘valpreventie’ leidden we o.a. medewerkers op met het invullen van de Valanalyse. Daarnaast deelden we ter bewustwording lampjes uit aan cliënten.

https://persbureaualmere.nl/2020/interaktcontour-speelt-dobbelfit-tijdens-de-valpreventieweek icoonhttps://persbureaualmere.nl/2020/interaktcontour-speelt-dobbelfit-tijdens-de-valpreventieweek pijl

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een belangrijk thema in de zorg. Daarom maakten we in 2020 een e-learning voedselveiligheid & hygiëne voor onze medewerkers in het ontwikkelingsplatform ‘Pynter’. De e-learning deelden we vervolgens met 30 collega-organisaties die ook Pynter gebruiken.

Pynter voedselveiligheid icoonPynter voedselveiligheid pijl

Zorgoproep vernieuwd

Technologie
Vernieuwing van technologie staat niet op zichzelf. Daarom hebben we technologie benoemd als één van de speerpunten in de langetermijnstrategie van InteraktContour. We zijn voortdurend op zoek naar technologieën die InteraktContour in staat stellen aan de toekomstige zorgvraag van onze cliënten te kunnen blijven voldoen.

Wij vonden in het zorgsysteem van BproCare een totaaloplossing voor zorgoproep. Hierin bundelen wij alle moderne zorgtechnologie in één betrouwbaar, veilig en schaalbaar systeem. Lees hier het interview met manager FI&H, Jan Odink, over de samenwerking met BproCare.

https://www.bprocare.nl/nieuws/interaktcontour icoonhttps://www.bprocare.nl/nieuws/interaktcontour pijl

Samenspel tussen cliënten, naasten en medewerkers

In de zorg hechten we veel waarde aan het samenspel tussen cliënt, medewerkers, netwerk en vrijwilligers. In dit thema lees je hoe we ervoor zorgen dat dit samenspel zo goed mogelijk verloopt.

swoosh

In beweging door video’s

Bewegen is belangrijk, zeker ook voor mensen met hersenletsel. Daarom maakten we tijdens corona filmpjes om thuis kunnen sporten.

https://www.youtube.com/watch?v=oIeP2NJnWsc icoonhttps://www.youtube.com/watch?v=oIeP2NJnWsc pijl

Verbeterde afasiesleutelhanger

In 2019 lanceerden we de ‘afasiesleutelhanger’. Op basis van gebruikersfeedback, verbeterden we dit jaar de kwaliteit van het materiaal én de informatiepagina waar de QR-code op sleutelhanger naartoe linkt. Met resultaat! We verzonden 1686 vernieuwde sleutelhangers.

https://www.verdermethersenletsel.nl/sleutelhanger icoonhttps://www.verdermethersenletsel.nl/sleutelhanger pijl

Bloggende cliënt

Cliënt Jan Kramer wilde graag voor ons bloggen. We begeleidden hem daarin. In 2020 schreef hij 3 blogs waar anderen met NAH herkenning in kunnen vinden. Zowel Jan als wij zijn enthousiast. Jan blijft maandelijks voor ons bloggen.

https://www.verdermethersenletsel.nl/zoeken?q=jan+kramer icoonhttps://www.verdermethersenletsel.nl/zoeken?q=jan+kramer pijl

Verder met Hersenletsel magazine

Waarover moet een magazine voor mensen met NAH gaan? We lieten de lezers meedenken! Daarom ging Verder met Hersenletsel magazine 2020 over ‘eigen regie’.

Magazine Verder 05 LR (web) icoonMagazine Verder 05 LR (web) pijl

Tineke’s Tips

Leven met hersenletsel brengt veel uitdagingen met zich mee. Cliënt Tineke is creatief en bedacht een aantal praktische oplossingen om zelfstandiger te leven. Deze wilde ze graag delen. Daarom delen we Tinekes Tips via www.verdermethersenletsel.nl met de rest van de wereld!

https://www.verdermethersenletsel.nl/t/tinekes-tips icoonhttps://www.verdermethersenletsel.nl/t/tinekes-tips pijl

Duofiets voor cliënten

Locatie Perikplein ontving een duofiets. Erg fijn voor een ritje naar de huisarts en het bezoeken van een maat!

Medezeggenschap en samenzeggenschap

Eigen regie en zeggenschap van cliënten zijn belangrijke onderdelen in de zorg. Hoe betrekken wij cliënten bij de zorg en hoe ervaren cliënten de zorg? Je leest het in dit thema.

swoosh

Cliënttevredenheidsonderzoek

In 2020 onderzochten we hoe tevreden onze cliënten zijn. We zijn content met de resultaten. Natuurlijk zijn er wel verbeterpunten. Daarmee gaan we in 2021 aan de slag. Sommige punten worden per locatie opgepakt, andere worden organisatiebreed verbeterd.

Cliënttevredenheid InteraktContour 2020 icoonCliënttevredenheid InteraktContour 2020 pijl

Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon

In het jaarverslag zijn de gemelde kwesties bij de cliëntvertrouwenspersoon terug te vinden.

Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon LSR 2020 InteraktContour icoonJaarverslag cliëntvertrouwenspersoon LSR 2020 InteraktContour pijl

Cliëntmomenten MO

Binnen MO wordt medezeggenschap van cliënten veelal vormgegeven middels cliëntmomenten. Deze cliëntmomenten vinden twee keer per jaar plaats tussen cliënten en medewerkers. Zie de handleiding cliëntmomenten.

Handleiding clientmoment Maatschappelijke Ondersteuning icoonHandleiding clientmoment Maatschappelijke Ondersteuning pijl

Huiskameroverleg op woonlocatie

Meerdere woonlocaties hebben wekelijks een inloop huiskameroverleg tussen cliënten en medewerkers.
Zo ook op woonlocatie het Kwartier. Teamleider Monique Turksma: ‘Cliënten kunnen delen wat ze willen en zich hierin ook gehoord voelen. Ik deel ook informatie vanuit de organisatie. En op dit moment alle ontwikkelingen betreft corona en vaccineren.’

Wat is goed wonen?

We vinden het belangrijk dat bewoners meedenken en inspraak hebben. Daarom organiseerden diverse locaties spiegelgesprekken, waarin oa aandacht was voor tips en tops over het wonen op de woonlocatie.

De Klokkenbelt – betrekken van cliënten en naasten

De Klokkenbelt in Almelo is afgelopen jaar geopend als nieuwe woonlocatie.
We betrokken cliënten en naasten via nieuwsbrieven bij alle ontwikkelingen in de voorbereiding op de verhuizing naar de woonlocatie. Lees hier een van de nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief De Klokkenbelt nr 21 icoonNieuwsbrief De Klokkenbelt nr 21 pijl

Wat betekent een nieuwe locatie voor cliënten en medewerkers?

Er zijn steeds meer mensen met NAH. De woonlocaties in Enschede en Zwolle worden daarom vervangen voor nieuwe, grotere en moderne appartementencomplexen. Tijdens de nieuwbouw verhuizen de bewoners naar een andere locatie. Natuurlijk wilden we hen daar zoveel mogelijk bij betrekken. Daarom maakten we onder andere deze informatiebrochure. Ook vroegen we cliënten en medewerkers om hun reacties over de plannen.

Brochure verhuizing de Burcht (1) icoonBrochure verhuizing de Burcht (1) pijl

Naasten betrekken

Vanaf 2020 heeft iedere locatie van Maatschappelijke Ondersteuning een aanbod voor naasten. Bijvoorbeeld een partnergespreksgroep of ontmoetingsavonden. Voor medewerkers die dit organiseren waren er twee workshops.

Presentatie workshop programma voor naasten icoonPresentatie workshop programma voor naasten pijl

Teamreflectie en deskundigheid

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers bekwaam en betrokken zijn, met aandacht voor cliënt én netwerk. In dit hoofdstuk lees je wat wij in 2020 deden in het kader van teamreflectie en deskundigheid van de medewerkers.

swoosh

Nieuw medewerkersportaal

In 2020 gingen we van een statisch intranet naar een interactief medewerkersportaal genaamd ‘Pulse’.
Medewerkers kunnen via de tijdlijn gemakkelijk informatie met elkaar delen binnen het team, de eenheid of de hele organisatie. Naast interactie maakt Pulse het ook mogelijk om met Single Sign On toegang te krijgen tot al je applicaties. Tegelijk met de implementatie van Pulse is ook een grote stap gezet op het gebied van informatie veiligheid door gebruik van Multi Factor Authenticatie.

Nieuw: Werken-Bij site

In februari 2020 lanceerden we onze nieuwe website werkenbijinteraktcontour.nl!

https://www.werkenbijinteraktcontour.nl icoonhttps://www.werkenbijinteraktcontour.nl pijl

Interviews met teams

Het werken in de eerste coronaperiode (maart t/m mei 2020) vroeg veel van de teams. De teamadviseurs en de teamleiders voerden gesprekken met teams van de woonlocaties. Welke inzichten hieruit kwamen? Dat lees je als je hier klikt.

Interviews teams Zorg en Wonen icoonInterviews teams Zorg en Wonen pijl

Training Complexe gespreksvoering

Naar aanleiding van een incident kwam als verbetermaatregel naar voren dat teams complexe gespreksvoering kunnen trainen. Er waren ook andere medewerkers die zich meer wilden bekwamen in dit onderwerp. Zie de presentatie voor de inhoud van de training.

De training werd dermate goed ontvangen door de medewerkers (met een 8,7!), dat wij hem ook in 2021 aanbieden.

Complexe gespreksvoering icoonComplexe gespreksvoering pijl

SOEC-certificaat Breinbasics

Onze training Breinbasics kreeg ook in 2020 weer een SOEC-erkenning! Naast dat al onze nieuwe medewerkers deze training volgen hebben we ook een variant gemaakt voor externen, specifiek gericht op Praktijkondersteuners Huisartsen (POH).

Certificaat Verlenging erkenning InteraktContour icoonCertificaat Verlenging erkenning InteraktContour pijl

Survey: Zelforganisatie

We peilden bij medewerkers hoe zij het werken ervaren in de zelforganiserende teams. Bekijk hier de uitkomsten.

Survey zelforganisatie icoonSurvey zelforganisatie pijl

Trots op het werk

8,4

Medewerkers­tevredenheids­onderzoek

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is door maar liefst 1000 collega’s ingevuld! Er is hoog gescoord op ‘trots op werk’ (8,4), ‘trots op organisatie’ (7,6) en ‘aanbevelen als werkgever’ (8,5). De balans tussen werk en privé is minder hoog gescoord (6,6). Volgens de collega’s hangt dat vooral samen met corona en de zorg voor kinderen. Ook wordt de werkdruk door 36,5% van de medewerkers als hoog ervaren. Dat heeft vooral te maken met te weinig tijd hebben voor alle taken en onderbezetting/uitval collega’s.

Resultaten-medewerkersonderzoek-interaktcontour icoonResultaten-medewerkersonderzoek-interaktcontour pijl

Uitstroomonderzoek medewerkers

Wij deden onderzoek naar de redenen van de uitstroom van medewerkers. De resultaten hiervan vormen de basis voor een plan om het aantal uitstromers naar beneden te brengen. Met de inzet van maatwerk en gedegen ondersteuning van teams verwachten we de uitstroom te kunnen beperken.

Uitstroomonderzoek Zorg en Wonen icoonUitstroomonderzoek Zorg en Wonen pijl

Verzuim in 2020

Het verzuim zag er in 2020 vanwege corona anders uit dan andere jaren. Zie de bijgevoegde rapportage.

Verzuimrapportage 2020 icoonVerzuimrapportage 2020 pijl

Corona

Corona nam in 2020 veel tijd in beslag. Dat zie je terug in onderstaand thema: een overzicht met een aantal voorbeelden van wat wij deden in coronatijd.

swoosh

Online begeleiding tijdens corona

Door de coronamaatregelen stonden we voor nieuwe uitdagingen in de begeleiding van cliënten. Het aantal uren beeldzorg dat we boden verzesvoudigde hierdoor zelfs (zie ook deze sheet). We maakten daarin grote digitale stappen. Bekijk hier de video.

MO tergublik- pagina 5 icoonMO tergublik- pagina 5 pijl

Optreden Erwin Nijhoff

Als verrassing voor cliënten van onze woonlocatie Kalkuur in Nunspeet regelden medewerkers van de locatie een optreden van Erwin Nyhoff.

https://www.interaktcontour.nl/nieuws/erwin-nyhoff-treedt-op-voor-bewoners-van-kalkuur icoonhttps://www.interaktcontour.nl/nieuws/erwin-nyhoff-treedt-op-voor-bewoners-van-kalkuur pijl

Coronaprotocol

In coronatijd kwamen we in 2020 tot 13 versies van het draaiboek corona. Deze bevat instructies voor medewerkers bij zowel verdenkingen van als bewezen coronabesmettingen van cliënten.

Draaiboek corona versie 13.0 icoonDraaiboek corona versie 13.0 pijl

Blog door de bestuurder

Kanjers!

Blog Jan_Kanjers_KR20 icoonBlog Jan_Kanjers_KR20 pijl

Dagbesteding op woonlocaties

Tijdens corona zagen we dat wooncliënten de dagbesteding op de woonlocaties waardeerden. Een projectgroep met daarin kwartiermakers en teamleiders maakte een routeplan en poster om deze samenwerking in de vorm van dagbesteding te realiseren. De ambitie voor 2021 is om op iedere woonlocatie dagbesteding aan te bieden!

Poster DB op WL 2 icoonPoster DB op WL 2 pijl

Attenties voor medewerkers

In coronatijd was er extra aandacht voor alle hardwerkende collega’s!

Wij verwelkomen nieuwe medewerkers online!

Vanwege corona is het niet meer mogelijk om grote groepen nieuwe medewerkers fysiek te verwelkomen. Daarom doen we dat digitaal! Onze recruiter schrijft er regelmatig wat over op LinkedIn.

Online introductiecursus nieuwe medewerkers icoonOnline introductiecursus nieuwe medewerkers pijl

Onderzoek: blended werken 

76%

Door corona werkten we meer dan ooit vanuit huis. Dat had voordelen, maar ook nadelen! Daarom onderzochten we hoe medewerkers dit ervaren. De uitkomsten gebruiken we voor een nieuw thuiswerkbeleid.

Onderzoek Blended Werken in coronatijd icoonOnderzoek Blended Werken in coronatijd pijl

Digidagbesteding.nl

Ons team e-health zette vanwege corona samen met andere partijen de website www.digidagbesteding.nl op. In 2021 integreren we deze manier van dagbesteding verder in ons aanbod.

https://www.digidagbesteding.nl/ icoonhttps://www.digidagbesteding.nl/ pijl

Video’s persoonlijke beschermings­middelen

De coronamaatregelen leidden tot strenge regels op locaties. Om medewerkers extra te ondersteunen, maakten we twee instructievideo’s voor het veilig aantrekken en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

https://www.youtube.com/watch?v=TExcUK_AcCU icoonhttps://www.youtube.com/watch?v=TExcUK_AcCU pijl

Blog door de bestuurder

Daar moeten we mee doorgaan!

Blog Jan_Daar moeten we mee doorgaan_KR20 icoonBlog Jan_Daar moeten we mee doorgaan_KR20 pijl

Goed Nieuws Krant

Als tegenwicht voor het vele negatieve nieuws maakte een medewerker elke week de ‘Goed Nieuws Krant’ voor cliënten en medewerkers. Bekijk alle Goed Nieuws Kranten hier.

https://www.interaktcontour.nl/nieuws/goed-nieuws-krant icoonhttps://www.interaktcontour.nl/nieuws/goed-nieuws-krant pijl

Jerusalema challenge

De Jerusalema Challenge werd ook opgepakt op onze dagbestedingslocatie van Harderwijk. Bekijk hier de video.

Cliëntervaringen tijdens corona

We onderzochten hoe cliënten in coronatijd de zorg op afstand ervoeren. Met de uitkomsten konden we verbeteringen doorvoeren!

Evaluatie ervaringen clienten coronatijd icoonEvaluatie ervaringen clienten coronatijd pijl

Van offline naar online trainen

Door corona zijn alle trainingen omgezet naar een online variant, op de praktijktrainingen verpleegkundig handelen en BHV na. Waar dit eerst niet mogelijk leek, heeft ook onze partner KIES Weerbaarheid haar trainingen omgezet naar een online variant.

Thuiswerk­faciliteiten

Wist je dat…

 • in 2020 in totaal 117 medewerkers zijn geholpen met thuiswerkfaciliteiten?
 • er 69 stoelen, 68 laptopverhogers, 64 toetsenborden, 52 beeldschermen, 26 muizen, 14 koptelefoons, 9 bureaus, 7 voetensteunen en 3 zadelkrukken zijn verstrekt?

Vaccinatiecampagne

In aanloop naar de start van het vaccineren van medewerkers tegen corona, startten we een interne vaccinatiecampagne. Het doel hiervan is dat zoveel mogelijk medewerkers zich laten vaccineren. We maakten deze video als onderdeel van de campagne.

Cijfers

Enkele cijfers over InteraktContour

swoosh

Cijfers algemeen organisatie

Aantal cliënten in zorg3.222

AANTAL CLIËNTEN BIJ INTERAKTCONTOUR OP 31 - 12 - 2020

42%
58%
 • Vrouw
 • Man

AANTAL CLIËNTEN BIJ VERSCHILLENDE EENHEDEN VAN INTERAKTCONTOUR

Maatschappelijke ondersteuning 2.609
Zorg en Wonen 763
Behandeling 460
Totaal 3.832
Een cliënt kan zorg afnemen van meerdere eenheden, waardoor de som van de aantallen hoger uitkomt dan het totaal aantal cliënten.

WIST U DAT ...

2019 2020
... Cliënten met 24 uurszorg activiteiten doen die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding? 81% 87%
... Cliënten met behandeling ook dagbestedingsactiviteiten volgen? 26% 25%
... Cliënten bij Maatschappelijke Ondersteuning individuele begeleiding combineert met dagbesteding? 20% 22%
... Cliënten van Maatschappelijke Ondersteuning alleen deelneemt aan dagbestedingsactiviteiten? 45% 42%

TOP 5 DOELEN VAN CLIËNTEN

1. Een zinvolle dagbesteding (775)
2. Vaardigheden toepassen, verbeteren of uitbreiden (477 )
3. Motorische vaardigheden toepassen, verbeteren of uitbreiden (338)
4. Contacten aangaan en onderhouden (324)
5. Conditie op peil houden (307 )

LEEFTIJDSOPBOUW CLIENTEN VAN INTERAKTCONTOUR

Aantal medewerkers1.503

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS OP 31-12-2020

Aantal oproepkrachten 124 (0 fte)
Aantal tijdelijk 240 (146,52 fte)
Aantal vast 1139 (779,68 fte)
Totaal medewerkers 1503 (919,9 fte)
12%
88%
 • Man
 • Vrouw

AANTAL VRIJWILLIGERS

Eenheid 31-12-2020
Behandeling 28
MO 286
Zorg en Wonen 151
Staf 2
Totaal 476

AANTAL STAGIAIRES

Opleiding 2018 2019 2020
HBO Verpleging (5) 12 18 18
Social Work (5) 24 21 25
MBO Verpleging (4) 60 55 42
MMZ (4) 91 71 58
VIG (3) 16 14 18
Helpende Zorg en welzijn (2) 11 19 21
Dienstverlening (1) 5 7 3
Overig 44 63 53
Totaal 263 268 238

OPLEIDINGEN

Totaal aantal aantal opleidingen, trainingen en e-learnings: 229.
In totaal volgden de medewerkers 6386 opleidingen, trainingen en e-learnings in 2020 (in 2019 betrof dit 5562).

TOP 5 MEEST GEVOLGDE OPLEIDINGEN

1. E-learning informatieveiligheid in het primair proces (door 578 medewerkers)
2. E-learning Meldcode Huiselijk Geweld voor signaleringsverantwoordelijkheden (475)
3. Ontruimingsoefening (339)
4. BHV Herhalingscursus blended (326)
5. Introductiecursus (225)
Aantal klachten32

KLACHTEN BEHANDELD DOOR DE KLACHTENFUNCTIONARIS

2018 2019 2020
Afgehandeld 18 32 29
Nog in behandeling 0 0 3
Totaal 32

KWESTIES EN CLIËNTEN BEHANDELD DOOR CLIËNTVERTROUWENSPERSOON IN 2020

Eenheid Aantal kwesties Aantal cliënten
Zorg en Wonen 23 16
Maatschappelijke Ondersteuning 6 5
Behandeling 1 1
Totaal 30 22

In totaal zijn er dertig kwesties gemeld bij de Cvp, hieronder bevonden zich één vraag om informatie en één persoonlijke kwestie. De overige kwesties waren uitingen van onvrede. De kwesties werden door 22 cliënten en/of vertegenwoordigers gemeld. Dit waren vijf melders minder dan vorig jaar.

VERGELIJKING AANTAL EN ONDERWERP KWESTIES MET VOORGAANDE JAREN

Aard van de kwesties 2016 2017 2018 2019 2020
Dwang/Onvrijwillige zorg - - - - -
Organisatie/regels/financiën 14 4 - 3 9
Persoonlijk 14 3 2 6 2
Verblijf 1 1 7 1 3
Zorg/begeleiding/dienstverlening 37 30 45 23 16
Totaal 54 38 55 33 30

In vergelijking met voorgaande jaren is er sprake van een toename van het aantal kwesties in de categorie ‘Organisatie/regels/financiën’. Deze toename is deels te verklaren vanuit het aantal kwesties met betrekking tot het coronavirus.

Aantal locaties77
Aantal woonlocaties38
Aantal dagbestedingslocaties30
Aantal behandellocaties9

Intern beraad

Wat vinden de Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR) en Raad van Toezicht (RvT) van de kwaliteit van zorg van InteraktContour en van het kwaliteitsrapport 2020?

swoosh

CCR

“Dat InteraktContour flink investeert in technologie, is goed terug te zien in het rapport.”

Verslag CCR over kwaliteitsrapport 2020 icoonVerslag CCR over kwaliteitsrapport 2020 pijl

OR

“De OR vindt dat het rapport een compleet beeld geeft van wat in 2020 is gedaan.”

Verslag OR over kwaliteitsrapport 2020 icoonVerslag OR over kwaliteitsrapport 2020 pijl

RvT

“De Raad spreekt haar complimenten uit voor het kwaliteitsrapport over 2020. Ondanks de aanhoudende aandacht voor corona, ligt er een prachtig resultaat.”

Verslag RvT over kwaliteitsrapport 2020 icoonVerslag RvT over kwaliteitsrapport 2020 pijl

Terugblik / vooruitblik

Wat ging goed in 2020 en wat kon beter? Hoe kijkt het MT terug op 2020? Op welke wijze worden de verbeterpunten opgepakt? Dat lees je hieronder.

swoosh

TERUGBLIK MT LEDEN IN Q4 RAPPORTAGE

De bestuurder en MT leden blikken terug op 2020

‘Als ik terugkijk op 2020 dan is het eerste dat bij me op komt: we hebben het goed gedaan.’
BESTUURDER
JAN VAN KAMPEN
‘Corona heeft ook zaken gebracht die niet meer zijn weg te denken en ons veel wendbaarder hebben gemaakt.’
MANAGER ZORG & WONEN
MARIANNE VELTHUIS
‘Medewerkers verdienen alle waardering en de zorgbonus die ze kregen is zwaar verdiend.’
MANAGER P&O
MIRANDA PETERS
‘De flexibiliteit en wendbaarheid van de teams kwam, ondanks corona, sterk terug.’
MANAGER MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
NICOLE TEUWSEN
‘InteraktContour is een wendbare organisatie gebleken. En het mooie is, de ‘corona inzichten’ houden we vast!’
BESTUURSSECRETARIS
WIEKE BEUMER
‘De maatregelen die uit het verbeterprogramma naar voren zijn gekomen hebben goed gewerkt.’
MANAGER BEHANDELING
JAAP VAN DER POL
‘De lockdown als gevolg van de coronapandemie had grote impact op de collega’s van het bestuursbureau.’
MANAGER FI&H
JAN ODINK

BESTUURSVERSLAG

In het bestuursverslag staat de gang van zaken bij en het gevoerde beleid door
InteraktContour in 2020 beschreven. De bijlage volgt nog.

JAARPLAN 2021

Welke plannen we hebben voor 2021?
Dat lees je in het jaarplan voor 2021.

Jaarplan 2021 icoonJaarplan 2021 pijl
feedback