InteraktContour

Kwaliteitsrapport 2021

Inleiding en terugblik

Dit is ons kwaliteitsrapport over 2021. Net als vorig jaar kozen we voor een online versie. De reviews op de online variant waren namelijk zonder uitzondering positief.

In dit rapport schetsen we zo transparant mogelijk de kwaliteit van onze zorg. Hoe helpen wij mensen met hersenletsel zo goed mogelijk verder in hun leven? Wat ging goed en wat ging minder goed? Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, denken wij dat dit rapport een goede weergave is van wat we in 2021 zoal deden.

Veel leesplezier en laat vooral via de oranje feedbackknop aan de rechterzijde van de pagina horen wat je ervan vindt.

swoosh

Over InteraktContour

InteraktContour biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een tumor. Onze slogan is ‘Verder met hersenletsel’. Samen met cliënten, samen met naasten, samenwerkingspartners, kennisinstituten én stakeholders.  

We bieden zorg vanuit drie eenheden: 
1. Zorg en Wonen (ZenW): wonen met 24-uurs zorg en ondersteuning  in een appartement van InteraktContour.
2. Maatschappelijke Ondersteuning (MO): dagbesteding en individuele begeleiding aan huis
3. Behandeling (BH): behandeling vanuit het landelijke behandelprogramma Hersenz.

We hebben 36 woonlocaties, 30 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland.  

Terugblik

2021 was een enerverend jaar. Enerzijds hield corona ons nog steeds in haar greep. Dit vroeg – wederom – veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van medewerkers, cliënten en hun naasten. Anderzijds bracht 2021 ook heel veel moois. De lancering van een prikkelarme huisstijl en website bijvoorbeeld.  Het programma Technologie, dat de zelfredzaamheid en veiligheid van onze cliënten bevordert. En daarmee ook tijdwinst oplevert voor medewerkers. Hierover delen we graag onze kennis met andere organisaties en dat deden we dan ook veelvuldig.  In Zwolle en Enschede zijn we gestart met de bouw van nieuwe grotere woonlocaties. Uiteraard met inbreng van cliënten, hun naasten en medewerkers. En wat betreft deze laatste groep: ook hier hebben we in 2021 aandacht voor gehad. Nieuwe trainingen, e-learningen en uiteraard volop aandacht voor de werving van nieuwe collega’s.  En nog een mooie mijlpaal: de eerste klas zij-instromers is van start gegaan!

Natuurlijk hadden we ook zorgen in 2021. Over corona bijvoorbeeld. Hoe raakt het cliënten, hun naasten van en onze medewerkers? Kunnen we overal en altijd de zorg blijven verlenen met een historisch hoog verzuim van medewerkers?
Er zijn ook zorgen over de arbeidsmarkt.  Het is heel makkelijk om een andere baan te vinden. Teveel collega’s verlaten InteraktContour. Het is moeilijk om nieuwe collega’s te vinden. Hoe worden we een aantrekkelijke werkgever? De samenwerking met gemeentes heeft ook onze aandacht gehad. Hoge(re) eisen en lagere tarieven in de Wmo. Wanneer moeten we stop zeggen? Wanneer zeggen we: ‘we doen niet meer mee’? Onder deze voorwaarden kunnen wij geen goede begeleiding bieden. We hebben 1 keer die conclusie moeten trekken. Gaat dat vaker moeten?

Huisartsen zijn steeds minder bereid om medische zorg aan cliënten in de woonlocaties te bieden. Zorgverzekeraars reageren traag op deze problematiek. Houden de cliënten ook in de toekomst goede medische zorg?  Het is erg lastig om nieuwe locaties voor appartementencomplexen te vinden. De vraag naar een plaats in een woonlocatie neemt toe, maar het verkrijgen van locaties en vergunningen duurt meestal vele jaren. Waarom? Omdat de doorlooptijden onnodig lang zijn.  Dat het anders kan hebben we gezien met de toelating van vaccinaties tegen corona. De doorlooptijden voor het verlenen van vergunningen werden ingekort van jaren naar weken.  Leren we daarvan?

Gelukkig zetten we binnen InteraktContour met elkaar onder al deze vraagstukken onze schouders. Maar de veel geprezen ‘netwerk-samenleving’ is nog ver weg. Echt gezamenlijk als overheden, zorgorganisaties, bedrijfsleven, zbo’s de maatschappelijke problemen oppakken is nog uitzondering.

Kortom: 2021 was een jaar met bijzondere, opmerkelijke en onvergetelijke gebeurtenissen. Dit en meer lees je in ons Kwaliteitsrapport 2021.

Kwaliteit van de zorg

Kennen medewerkers de cliënt met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen? Weten ze wat belangrijk is voor hem of haar? Onder dit thema vind je voorbeelden van persoonsgerichte zorg en de kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt. Ook lees je meer over huisvesting, technologie en de lancering van onze nieuwe prikkelarme huisstijl en website.

swoosh

Ons kwaliteitssysteem

Benieuwd hoe ons kwaliteitssysteem eruit ziet? Bekijk hier meer.

Kwaliteitssysteem icoonKwaliteitssysteem pijl

Wet zorg en dwang

Sinds januari 2020 is de wetgeving rond dwang in de zorg gewijzigd. De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Er is sinds de invoering van de BOPZ veel veranderd in de zorg voor mensen met een beperking in Nederland. Dat betekent dat de Wzd bijvoorbeeld niet alleen in een verpleeghuis geldt zoals bij de BOPZ, maar overal waar professionele zorg wordt geboden. 

InteraktContour is specialist als het gaat om de zorg voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. Deze wetswijziging betekent dat moet worden bepaald hoe wij ons verhouden tot onvrijwillige zorg: 

 • wat kunnen wij doen binnen het hele spectrum aan problemen die mensen met hersenletsel ervaren?
 • wat doen wij om onvrijwillige zorg te voorkomen?
 • wat zijn de afspraken als een cliënt zich verzet tegen de zorg die wij veilig achten?

Lees het stand van zaken document voor een update over 2021 rond dit relevante onderwerp. Voor de lezers met meer interesse in dit onderwerp is het beleidsplan Vrijheid en veiligheid bijgevoegd. 

Wzd icoonWzd pijl

Wijzigingen in de protocollen van Vilans volgen we op de voet

Onze adviseur verpleegkundige zorg houdt wijzigingen in beleid rond verpleegtechnische handeling nauwgezet bij. Vilans paste onlangs haar omgeving aan. Om medewerkers hierin mee te nemen, maakte de adviseur verpleegkundige zorg een interactieve presentatie.

Mijn-vilans-protocollen-instructie_ icoonMijn-vilans-protocollen-instructie_ pijl

Dagbesteding Noord-West Veluwe blijft!

Na een onrustige periode voor cliënten en medewerkers, waarin wij bijna tot sluiting van enkele dagbestedingslocaties overgingen, waren wij zeer opgelucht dat de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde ons gevraagd hebben dagbesteding te blijven leveren. Wat er is voorgevallen? Dat lees je hier.

https://www.interaktcontour.nl/nieuws/dagbesteding-stopt-door-knellende-voorwaarden-veluwse-gemeenten/ icoonhttps://www.interaktcontour.nl/nieuws/dagbesteding-stopt-door-knellende-voorwaarden-veluwse-gemeenten/ pijl

Digitale rondleiding door het elektronisch cliëntdossier

De digitale rondleiding door ONS staat op ieders (online) inwerkprogramma en het leuke is, dat deze e-learning onlangs volledig is vernieuwd. Heb je zin om een kijkje te nemen? Vooral doen!

https://view.genial.ly/60ae3cd690ef300d2bed8819 icoonhttps://view.genial.ly/60ae3cd690ef300d2bed8819 pijl

Ontwikkelingen NAH ++

Mensen met niet aangeboren hersenletsel en complexe problematiek vallen vaak tussen wal en schip. Om deze cliënten sneller de juiste zorg op de juiste plek te bieden, is een landelijk netwerk opgetuigd waarin de specialistische ggz, de gehandicaptenzorg en de vvt samenwerkt. Lees het uitgebreide artikel in Zorgvisie over de huidige stand van zaken rond dit initiatief.

NAH++ Zorgvisie icoonNAH++ Zorgvisie pijl

Zorg voor goed wonen

De vastgoedstrategie van InteraktContour sluit naadloos aan op onze missie en visie: met gespecialiseerde zorg en ondersteuning is er altijd iets mogelijk voor mensen met hersenletsel. Met onze vastgoedstrategie kunnen wij de cliënten van InteraktContour optimaal woongenot bieden. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande locaties.

Betere zorg door een gloednieuwe woonomgeving

Er zijn steeds meer mensen met NAH. De woonlocaties in Enschede en Zwolle worden daarom vervangen voor nieuwe, grotere en moderne appartementencomplexen. Wij hebben de overtuiging dat cliënten in de nieuwe omgeving meer persoonsgerichte, kwalitatief goede én veiliger zorg krijgen. De nieuwe woonlocaties worden voorzien van de nieuwste technologie. Alle cliënten, hun netwerk en medewerkers zijn geïnformeerd over het ontwerp van de nieuwe locaties. 

Nieuwbouw Enschede

De nieuwbouw is in volle gang, zoals te zien is in dit filmpje uit oktober 2021. We hopen de nieuwe locatie in het vierde kwartaal van 2022 te kunnen betrekken. 

Bekijk en lees meer over de nieuwbouwlocatie in deze brochure.

Start en feestelijk bouwmoment

In maart werd de aanneemovereenkomst voor Enschede ondertekend met de aannemer Dura Vermeer.

Op 13 oktober vond feestelijk het eerste officiële bouwmoment plaats. Hierbij werd  de 1e steen onthuld in aanwezigheid van onder andere buurtbewoners, ondernemers en cliënten van InteraktContour.

Toekomst woonlocaties Enschede

De nieuwbouw in Enschede heeft ook invloed op de andere woonlocaties in deze plaats. Medewerkers en cliënten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De rest van de organisatie kon de toekomstplannen lezen op het intranet. Ook is er een persbericht verstuurd

Persbericht woonlocaties Enschede icoonPersbericht woonlocaties Enschede pijl

Nieuwbouw Zwolle

De nieuwbouw van woonlocatie de Koppels biedt straks 105 ruime appartementen. Bewoners en medewerkers hebben een presentatie gehad met behulp van de ‘artist impressions’. Dat leverde veel positieve reacties op! Lees en bekijk meer over de nieuwbouw in Zwolle in deze brochure. 

Bewoners verhuizen naar tijdelijke woonlocatie

In oktober zijn bewoners van de Koppels verhuisd naar de tijdelijke locatie in Ommen. Daar hebben medewerkers en cliënten inmiddels hun draai gevonden. 

Toekomst woonlocatie Burgelstee Kampen

De bewoners van woonlocatie de Burgelstee verhuizen ook naar de nieuwbouwlocatie in Zwolle. Cliënten, hun netwerk en medewerkers zijn hierover geïnformeerd. De Burgelstee gaat sluiten omdat het pand op langere termijn niet meer voldoet. Lees meer in dit persbericht.

https://www.destentor.nl/kampen/woonhuis-voor-mensen-met-niet-aangeboren-hersenletsel-sluit-deuren-en-verdwijnt-uit-kampen~a2ebb194/ icoonhttps://www.destentor.nl/kampen/woonhuis-voor-mensen-met-niet-aangeboren-hersenletsel-sluit-deuren-en-verdwijnt-uit-kampen~a2ebb194/ pijl

Een uniek inkijkje op onze woonlocaties

Potentiële nieuwe bewoners en hun naasten kunnen via de website alvast rondkijken op een woonlocatie. Alle locaties hebben namelijk een eigen virtuele tour! Door middel van een 360 graden video neem je online een kijkje in de locatie. Je bepaalt je eigen route door via de pijlen te navigeren, of door een ruimte aan te klikken in het menu. Bekijk hier een voorbeeld. 

https://www.skyfocus.nl/SkyFocus/InteraktContour/Almelo-Catharinahof/ icoonhttps://www.skyfocus.nl/SkyFocus/InteraktContour/Almelo-Catharinahof/ pijl

Technologie

De zorgvraag groeit en wordt complexer terwijl er een groeiend tekort is aan zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg. Dat vereist slimme oplossingen om kwalitatief goede zorg te (kunnen blijven) bieden. Technologie ondersteunt cliënten en medewerkers. We zetten technologie in zodat:

 1. zorgmedewerkers meer tijd en mogelijkheden hebben om goede efficiënte zorg te bieden (tijdwinst/ontlasten medewerkers)
 2. cliënten meer zelfredzaam zijn en
 3. een fijne en veilige dag hebben

Technologie is – steeds meer – vanzelfsprekend onderdeel van onze werkwijze. Dit betekent een verandering in denken, organiseren (processen) en handelen.

"Het staat niet meer ter discussie óf we technologie inzetten, maar juist hoe we het inzetten"
Programmamanager Technologie
Annegreet Blokland

Technologie die werkt!

In 2021 zijn er flinke stappen gezet in het programma Technologie, onder het mom ‘Technlogie die werkt!’. Bekijk in dit (interne) filmpje een aantal projecten en resultaten.   

Factsheet programma Technologie 2021

Welke resultaten hebben we gezien in de verschillende projecten binnen het programma Technologie? In deze factsheet lees je meer!

Factsheet technologie 2021 icoonFactsheet technologie 2021 pijl

Arbeidsbesparing door inzet technologie

In 2021 vond een uitgebreide evaluatie plaats rond het eerste omvangrijke traject van InteraktContour voor grootschalige implementatie van e-health binnen appartementencomplex de Klokkenbelt. De resultaten hiervan, alsmede de lessen die we hieruit trokken, zijn inzichtelijk gemaakt.

Deze evaluatie vormt de basis voor het projectplan voor de implementatie van e-health binnen woonlocatie het Rode Klif in 2022.  

Resultaten project Klokkenbelt icoonResultaten project Klokkenbelt pijl

Vrijblijvend technologie uitproberen

We hebben een Uitleenservice en Roulatieservice opgezet die volledig door cliënten gerund wordt. Daarover lees je meer onder ‘Samenspel’.

In de Uitleenservice kunnen cliënten 8 weken lang vrijblijvend technologie uitproberen. Met de Roulatieservice lenen dagbestedingslocaties technologische hulpmiddelen die hen ondersteunt. Zoals een robotstofzuiger!

Doel en meerwaarde van gebruik zorgoproepdata

Data helpt met het sturen en verbeteren van de zorg. In 2021 hebben we daarom data vanuit het zorgoproepsysteem Bprocare inzichtelijk gemaakt. Hierdoor wordt het voor zorgteams inzichtelijk welke cliënten op welke momenten ongeplande zorg nodig hebben. En wordt het duidelijk welke soort zorgvraag de cliënt heeft en welke medewerker deze levert. Bekijk de afbeelding hiernaast voor een voorbeeld (klik op de afbeelding om alles te zien).

Met behulp van deze informatie kunnen vele verbeterstappen in het zorgproces worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bepalen of de juiste sensoren bij de cliënt zijn toegepast
 • Geplande zorg bijstellen om ongeplande zorg te vermijden
 • Piekbelasting van teams en medewerkers aanpakken
 • Bijdragen aan beter inzicht in de (verandering van) de zorgvraag van de cliënt

In 2022 gaan we datagedreven zorg verder ontwikkelen door de zorgoproepdata verder te combineren met overige cliënt- en locatiedata. Hierdoor kunnen we de mogelijkheden tot sturing en verbeteringen verder uitbreiden, de kwaliteit van zorg verhogen en het proces efficiënter inrichten.

Magazine 'Technologie special'

Wat is technologie en welke mogelijkheden biedt het voor mensen met hersenletsel? Dit en meer kwam terug in ons eigen magazine ‘Verder met hersenletsel‘. In 2021 een special over technologie!

https://www.verdermethersenletsel.nl/magazines/2021-technologie-special/ icoonhttps://www.verdermethersenletsel.nl/magazines/2021-technologie-special/ pijl

Technologie in de spotlight

InteraktContour is voorloper op het gebied van technologie in de gehandicaptenzorg. En dat blijft niet onopgemerkt! Verschillende media, maar ook samenwerkingspartners vragen onze expertise en ervaring. Hieronder lichten we er twee uit (maar er waren er meer!).

Stefan en zijn eethulp

In Markant, het tijdschrift van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), komt Stephan (bewoner locatie Kalkuur in Nunspeet) aan het woord over de eethulp die hij gebruikt.

Artikel eetrobot Markant icoonArtikel eetrobot Markant pijl

We hebben technologie in de zorg keihard nodig

ICT&Health, hét kennisplatform voor technologie in de zorg, vroeg ons meer te vertellen over ons programma Technologie in de gehandicaptenzorg.

Artikel ICThealth icoonArtikel ICThealth pijl

Innovatie impuls

InteraktContour is deelnemer van het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van VWS. Dit programma startte 3 jaar geleden met onder andere de ‘Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg’. De inzet van technologie in de gehandicaptenzorg is een speerpunt van dit traject.

InteraktContour deelde haar kennis en ervaring op het online congres ‘Volwaardig leven’  tijdens het speciale bestuurdersoverleg en in de reguliere sessies over NAH ++ en de inzet van technologie in de nieuwbouw zoals in dit filmpje te zien is. 

Podcast ´Bottom-up innoveren moet je top-down faciliteren.´ 

Onze bestuurder nam een podcast op met Johan Vesseur, senior adviseur bij Vilans. Hoe kan het dat er bij ons geen producten op de plank liggen te verstoffen Dat hoor je in deze podcast. 

https://soundcloud.com/vilans-nl/voorzorg-41-de-innovatie-impuls icoonhttps://soundcloud.com/vilans-nl/voorzorg-41-de-innovatie-impuls pijl

Lancering nieuwe huisstijl

In 2021 heeft InteraktContour een nieuwe huisstijl gelanceerd. Een huisstijl waarbij eenvoud centraal staat, zodat het zo min mogelijk prikkels geeft. Het logo, lettertype, stijlelementen en kleuren zijn in een eigentijds jasje gestoken.  Dit alles is ontstaan in nauwe samenwerking met een klankbordgroep van medewerkers en cliënten. Het resultaat? Een frisse en prikkelarme huisstijl. 

Nieuwe prikkelarme website

De huisstijl werd vervolgens vertaald naar een prikkelarme website.  Eenvoudig, overzichtelijk, prikkelarm én smaakvol. Zodat mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten zich in alle rust kunnen oriënteren op ons aanbod. Het resultaat mag er zijn vinden wij. Bekijk het zelf maar! 

https://www.interaktcontour.nl icoonhttps://www.interaktcontour.nl pijl

Interaktcontour.nl officieel Drempelvrij

De website van InteraktContour is officieel Drempelvrij! Dit betekent dat onze website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Een onpartijdige instantie onderzocht in december de website op 50 punten. En we behaalden op alle punten de maximale score! Lees meer in dit nieuwsbericht.

 

Certificaat Drempelvrij icoonCertificaat Drempelvrij pijl

Corona

Corona nam ook in 2021 veel tijd in beslag. In onderstaande tijdlijn zie je een overzicht met een aantal voorbeelden van wat wij deden op het gebied van corona.

Webinar hygiëne en preventie

In 2021 bleven we webinars organiseren om een groot aantal medewerkers te bereiken bij het delen van relevante corona-ontwikkelingen, waaronder hygiëne en preventie. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xHapjuJ-ug icoonhttps://www.youtube.com/watch?v=3xHapjuJ-ug pijl

Hoe kom ik in balans in coronatijd?

In juni organiseerden we in samenwerking met andere zorgorganisaties een webinar voor zorgmedewerkers met thema’s als stress, angst, onrust en onzekerheid. We gingen in op belemmerende en helpende gedachten en de reset van de nieuwe situatie.  

uitnodiging webinar beter in balans in coronatijd icoonuitnodiging webinar beter in balans in coronatijd pijl

Boostervaccinatie clienten

Boostervaccinatie cliënten (1) icoonBoostervaccinatie cliënten (1) pijl

Corona hakt er soms in

Soms lijkt corona heel ver weg. Soms komt het ongenadig dichtbij. Zoals bij de dagbesteding van InteraktContour aan de Abelenlaan in Emmeloord. Drie cliënten zijn er overleden sinds januari. Lees het nieuwsbericht.

https://denoordoostpolder.nl/zakelijk-nieuws/Corona-hakt-er-in-bij-dagbesteding-InteraktContour-27275364.html icoonhttps://denoordoostpolder.nl/zakelijk-nieuws/Corona-hakt-er-in-bij-dagbesteding-InteraktContour-27275364.html pijl

Geoliede machine van beschermings- middelen

In coronatijd was de inkoop en distributie een ontzettend belangrijke pijler waarop de crisisorganisatie berustte. Dat was logistiek nogal een klus! Lees meer in deze blog op ons intranet.

Geoliede machine van beschermingsmiddelen - PBM icoonGeoliede machine van beschermingsmiddelen - PBM pijl

"Ga met elkaar de dialoog aan en probeer elkaar te begrijpen”

Een intranetbericht van het MT over hoe we met elkaar omgaan bij verschillende meningen over het coronabeleid van de regering.

MT - Ga met elkaar de dialoog aan en probeer elkaar te begrijpen (1) (1) icoonMT - Ga met elkaar de dialoog aan en probeer elkaar te begrijpen (1) (1) pijl

Zorgbonus

Alle zorgmedewerkers die ervoor in aanmerking kwamen hebben een zorgbonus ontvangen.

Goed nieuws! Zorgbonus in december uitgekeerd! (1) icoonGoed nieuws! Zorgbonus in december uitgekeerd! (1) pijl

Eigen testlocatie

InteraktContour start met een eigen testlocatie voor medewerkers. Dit en meer lees je in deze update van ons intranet.

Corona update - oa eigen testlocatie en booster medewerkers (1) icoonCorona update - oa eigen testlocatie en booster medewerkers (1) pijl

Veiligheid van de zorg

Het borgen van veiligheid in zorg en ondersteuning is uitermate belangrijk. Dit doen wij door aandacht te hebben voor zaken als de onderkenning van aanmerkelijke gezondheidsrisico’s, veilig gebruik van medicatie, omgaan met agressie, valpreventie en voedselveiligheid.

swoosh

Valpreventie

Het project Vallen is na een doorlooptijd van 2 jaar, in 2021 afgesloten. Valpreventie heeft nu een vaste plek binnen InteraktContour! Medewerkers vullen een valanalyse in voor cliënten die 2 keer (of vaker) per jaar vallen; op die manier worden de factoren die ervoor zorgen dat de cliënt een verhoogd valrisico heeft in kaart gebracht. Daarna kan er heel gericht actie worden ingezet. Als die risicofactoren onder controle zijn, neemt de kans om te vallen ook weer af. Dat is winst; voor de cliënt zelf, maar ook voor de medewerkers. Afgelopen 2 jaar zien we al een daling in het aantal incidenten.

Lees meer in deze eindrapportage.

Project Valpreventie Eindrapportage icoonProject Valpreventie Eindrapportage pijl

Programma cliëntveiligheid

Het programma Cliëntveiligheid hebben wij in 2021 afgerond. Dit programma startte in 2019 en richtte zich op:

 • Incidenten beter verbeteren
 • Het in beeld hebben en houden van risicovolle cliënten en risicovolle thema’s
 • Het afronden van projecten rondom vallen, medicatiefouten en agressie
 • Vernieuwen incidentenportaal

Inmiddels zijn alle relevante taken en werkzaamheden in de lijn belegd. Zo is in augustus een  incidentencoördinator gestart als centrale spin in het web rondom incidenten. Taakhouders incidentmelden (of FOBO) ontvangen iedere maand een taakhouderstraining. Een multidisciplinaire incidentencommissie (MIC) komt sinds 2019 tweewekelijks bij elkaar en bekijkt alle incidentenmeldingen op ernst en verbanden.

Programma Clientveiligheid icoonProgramma Clientveiligheid pijl

Samenspel

In de zorg hechten we veel waarde aan het samenspel tussen cliënt, medewerkers, netwerk en vrijwilligers. In dit thema lees je hoe we ervoor zorgen dat dit samenspel zo goed mogelijk verloopt.

swoosh

Samen zingen

Muziek maakt blij. Collega Evita Haar heeft samen met bewoners het lied “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij ingezongen. Er is zelfs een videoclip van gemaakt. Het resultaat mag er wezen! En wat zijn de bewoners trots op het resultaat! 

Raad van Toezicht bezoekt woonlocaties

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht bezocht de woonlocaties Landsherenpoort, de Palmen-Grift, Nieuw Bloemensteijn en Burgelstee. Lees meer in dit intranetbericht. 

RvT bezoekt woonlocaties icoonRvT bezoekt woonlocaties pijl

1 jaar InteraktRadio!

In november vierden we het 1-jarig bestaan van InteraktRadio, een wekelijks radioprogramma van en voor cliënten van InteraktContour. Dit initiatief is ontstaan op woonlocatie Nijkerk. Bewoner Jeroen en lokale bekendheid Frans Kas hosten het programma. En het mooie: iedereen kan online meeluisteren en verzoeknummers indienen. Lees hier meer!

https://www.nijkerkerveen.org/interakt-radio-nijkerk-bestaat-1-jaar icoonhttps://www.nijkerkerveen.org/interakt-radio-nijkerk-bestaat-1-jaar pijl

Studenten testen samen met cliënten nieuwe technologie

Een nieuwe dagbestedingsactiviteit! Studenten testen samen met cliënten van de dagbesteding in Zwolle een nieuw product voor de roulatieservice van de dagbesteding.  

Klankbordgroep ontwikkeling nieuwe huisstijl

Bij het ontwikkelen van onze nieuwe huisstijl vonden we het belangrijk dat het écht bij onze doelgroep past. Daarom richtten we een klankbordgroep op van zowel cliënten, naasten als medewerkers om bepaalde elementen te toetsen. Bijvoorbeeld de themalijnen en illustraties. Onder andere cliënt Mike dacht kritisch mee, zoals je leest in dit artikel! 

https://www.interaktcontour.nl/nieuws/nieuw-prikkelarme-huisstijl-en-website/ icoonhttps://www.interaktcontour.nl/nieuws/nieuw-prikkelarme-huisstijl-en-website/ pijl

Cliënten testen nieuwe website

Meerdere cliënten en naasten kwamen op het Bestuursbureau om de website te testen. Dat leverde interessante inzichten op! Vooral dat iedereen anders over een site navigeert en alle informatie dus op meerdere manieren benaderbaar moet zijn. 

Ervaringswerkers binnen Behandeling

De eenheid Behandeling werkt al een aantal jaren met Ervaringswerkers. Dit zijn oud-cliënten die het Hersenz-behandelprogramma hebben gevolgd. In hun rol als Ervaringswerker ondersteunen zij cliënten tijdens hun behandelproces. Door hun ervaring te delen, herkenning te bieden en laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurt zowel in groepsverband als in individuele gesprekken. Cliënten ervaren dit als heel waardevol.

De CV’s van alle ervaringswerkers zijn te vinden op ons intranet, zodat de kennis van hen InteraktContour-breed ingezet kan worden.

Aandacht voor vitaliteit

Corona vroeg veel van de medewerker en cliënt. Daarom besteedden we in 2021 extra aandacht aan vitaliteit. We hebben een poll  onder cliënten en medewerkers uitgezet, met als overkoepelende vraag “Waar sta ik?”. Tijdens de Nationale Vitaliteitsweek 2021 ontving iedere locatie een fruitpakket en waren er fruitweetjes te lezen op ons intranet.  
 
Ook kregen alle locaties een speciale door ons ontwikkelde Vitalitheedoos. Met daarin ‘kletskaartjes’ om het gesprek over gezondheid en vitaliteit op gang te brengen. Lees in deze handleiding meer.

InteraktContour Vitaliteitsspel Handleiding icoonInteraktContour Vitaliteitsspel Handleiding pijl

Koken met cliënten

Cliënten helpen regelmatig onze vaste koks mee in de keuken bij het bereiden van een maaltijd. Zo ook bij de Koppels in Ommen. Dit zorgt echt voor verbinding en veel positiviteit.

Medezeggenschap

Medezeggenschap vindt binnen InteraktContour op alle mogelijke niveaus plaats. Van individueel niveau op locaties met bijvoorbeeld verschillende cliëntmomenten. Maar ook op teamniveau met huiskamergesprekken of thema-avonden. En uiteraard is er ook de formele zeggenschap met cliëntraden. In dit thema lees je meer over de medezeggenschap binnen InteraktContour.

swoosh

Uitgangspunten medezeggenschap

Bij de besturing van InteraktContour zijn cliënten en medewerkers onmisbaar. Van het bepalen van de koers (strategie ontwikkeling) tot en met beslissingen over alledaagse kwesties: kennis, ervaring en de mening van iedereen is nodig om tot de beste beslissingen te komen.

Naast de wettelijke vormen van medezeggenschap van cliënten en medewerkers zoals CCR en OR wordt op veel verschillende manieren door cliënten en medewerkers meegedacht, meegepraat en meebesloten in reguliere en ad hoc overleggen, in werk- en projectgroepen enzovoort. Cliënten en medewerkers denken vanaf de start mee. Bijvoorbeeld met thema’s zoals Wzd en zorgtechnologie maar ook het functiehuis en een thuiswerkregeling.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Vorig jaar (2020) onderzochten we hoe tevreden onze cliënten zijn. De belangrijkste resultaten? Cliënten van Zorg en Wonen zijn positief met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3! Ze zijn erg tevreden over de zorg en begeleiding. Als verbeterpunten gaven zij onder andere aan het contact met medebewoners en praten over de toekomst.

Cliënten van MO gaven ons gemiddeld een 8,6 (individuele begeleiding) en 8,1 (dagbesteding). Ze zijn erg tevreden over de medewerkers. Als verbeterpunt gaven zij onder andere ook aan dat praten over de toekomst een ontwikkelpunt is.  Lees hier het hele rapport.

Hier zijn we in 2021 mee aan de slag gegaan. Lees hieronder een paar voorbeelden!

Clienttevredenheidsonderzoek 2020 - InteraktContour icoonClienttevredenheidsonderzoek 2020 - InteraktContour pijl

Spiegelgesprekken

Naar aanleiding van het CTO in 2020 zijn er op verschillende MO-locaties spiegelgesprekken ingezet. Dit is een methode waarin cliënten en naasten feedback kunnen geven op bijvoorbeeld de zorgverlening, behandeling of ander specifiek thema in een groepsbijeenkomst.

Cliëntmomenten

Om onze dienstverlening continu te optimaliseren vinden er binnen MO twee keer per jaar speciale cliëntmomenten plaats. Dit is een korte bijeenkomst waarbij we met cliënten en hun netwerk in gesprek gaan over de zorgverlening of een specifiek thema. Lees meer in deze handleiding.

Handleiding clientmoment (Versie 3) icoonHandleiding clientmoment (Versie 3) pijl

Thema-avonden

Bij verschillende woonlocaties in Almere zijn de cliëntvergaderingen naar aanleiding van het CTO van 2020 vervangen door thema-avonden. Op een speelse manier gaan medewerkers dan in gesprek met cliënten over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld het evalueren van de coronaperiode met stellingen of elkaar beter leren kennen met behulp van een kaartspel of een dobbelsteen.

Woonlocatie ontwikkelt instrument cliëntinspraak

Woonlocatie de Koppels is gestart met huiskamergespreken als instrument voor cliëntinspraak. In groepjes van maximaal 3 tot 4 personen kunnen cliënten praten met een medewerker over wat ze bezighoudt, wat goed gaat en wat beter kan. Ook is de communicatie met medewerkers verbeterd door een interne nieuwsbrief.

Kijkdagen op tijdelijke woonlocatie Ommen

Als voorbereiding op de verhuizing naar Ommen, konden cliënten, naasten en medewerkers van woonlocatie de Koppels in de zomer alvast hun nieuwe – tijdelijke – woonplek bekijken. “Er hangt hier een vakantiegevoel”, was een van de reacties. Niet alleen over de appartementen, maar ook over groene rustige omgeving was men enthousiast.  

Jaarplan OR

In 2021 heeft de Ondernemingsraad verschillende zaken opgepakt. Denk aan verschillende instemmingaanvragen en meedenken met strategische vraagstukken. Lees meer hierover in het jaarverslag van de OR.

Jaarverslag OR 2021 icoonJaarverslag OR 2021 pijl

Teamreflectie en deskundigheid

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers bekwaam en betrokken zijn, met aandacht voor cliënt én netwerk. In dit hoofdstuk lees je wat wij in 2021 deden in het kader van teamreflectie en deskundigheid van de medewerkers. 

swoosh

Teamreflectie bij Zorg en Wonen

Jaarlijks vindt er op elke woonlocatie een AEPG evaluatie plaats. AEPG staat voor Alle Eenheden Professioneel Gezond en is ons motto om continu te blijven verbeteren.  

Elke locatie gaat tijdens een teamevaluatie aan de slag met een aantal thema’s om te reflecteren op wat goed gaat en waar verbetering ligt. Per jaar worden thema’s vastgesteld voor de evaluatie. In 2021 zijn het de thema’s Gebruik van het Zorgplan en Samenwerking in het team. De opbrengst en inzichten uit deze reflecties vormen de basis voor jaarplandoelen.

Lees in dit document de uitkomsten van 2021.

Bevindingen AEPG 2021 icoonBevindingen AEPG 2021 pijl

Cyclisch leren

Om het cyclisch leren binnen teams te ondersteunen is MOPG (Maatschappelijke Ondersteuning Professioneel Gezond) in het leven geroepen. Eens in de twee jaar worden het primaire proces en de taken die binnen het team worden uitgevoerd tijdens een peilstokmoment gescoord. Dit om te kijken hoe het team de verschillende taken oppakt: wat gaat goed? En wat zijn verbeterpunten? Om hier vervolgens actieplannen van te maken. Bekijk hier de infographic.

Cyclisch leren icoonCyclisch leren pijl

Samen leren

Om teams te ondersteunen in het samen leren en het delen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, hebben we in Pynter (online leeromgeving) een speciaal Teamoverzicht gemaakt. Bekijk hier hoe dat werkt.

https://view.genial.ly/60b6397997bd950dde07fd6b icoonhttps://view.genial.ly/60b6397997bd950dde07fd6b pijl

Eerste zij-instromers klas van start!

In september is de eerste InteraktContour BBL-klas gestart in samenwerking met het Deltion College!  
 
Lees hier meer over de insteek van de BBL-klas.  

Zij-instromers icoonZij-instromers pijl

Start trainees

Half september startte het eerste interne leerprogramma voor vijf trainees: drie trainees startten als teamleider en twee collega’s als kwartiermaker.  Lees hier meer!

Traineeship InteraktContour icoonTraineeship InteraktContour pijl

Regeling Thuiswerken

Omdat we veel voordelen van het thuiswerken ervaren, hebben we een Regeling Thuiswerken opgesteld waarmee we medewerkers willen stimuleren en motiveren om ook na de coronaperiode met regelmaat thuis te werken. Bekijk hier de regeling in grote lijnen.

Thuiswerkregeling icoonThuiswerkregeling pijl

Lancering vacaturesong

De zoektocht naar nieuwe collega’s wordt lastiger en lastiger. We zijn daarom continu op zoek naar manieren om onderscheidend te zijn. Daarom ontwikkelden we een heuse vacaturesong over werken bij InteraktContour. Zelfs de arbeidsvoorwaarden werden ingezongen.  

Het nummer werd volop opgepikt door landelijke media. Onder andere op Radio 1, Radio 2, en diverse nieuwssites zoals deze die een interview plaatste met onze manager P&O Miranda Peters.

Jaarverslag vertrouwenspersoon voor medewerkers

In deze jaarrapportage lees je meer over de meldingen bij de vertrouwenspersoon voor medewerkers.

0X. - Stichting Interakt Contour Groep_Jaarrapportage Vertrouwenspersoon icoon0X. - Stichting Interakt Contour Groep_Jaarrapportage Vertrouwenspersoon pijl

Workshop wendbaarheid en veerkracht

Hoe blijf je in balans in coronatijd? Deze vraag stond centraal in de online workshop ‘Mentale Veerkracht’ die Resilians organiseerde voor de medewerkers van InteraktContour. Resilians is onze partner als het gaat om persoonlijke coaching. De workshop bood de gelegenheid om eens even rustig stil te staan bij jezelf. Bekijk hier de presentatie. 

Webinar Mentale Veerkracht InteraktContour 16 februari 2021 icoonWebinar Mentale Veerkracht InteraktContour 16 februari 2021 pijl

E-learningmodules

In 2021 zijn er verschillende e-learningmodules opgeleverd over onder andere valpreventie, valanalyse, ONS, nCare en het zorgoproepsysteem BproCare. Zoals je in de afbeelding hiernaast ziet, worden dergelijke e-learnings erg gewaardeerd.

Workshop Rouw en Verlies

In het vierde kwartaal zijn we gestart met de workshop Rouw en Verlies. Deze workshop staat in het teken van het omgaan en begeleiden van cliënten met hersenletsel in hun rouwproces. Deze nieuwe workshop wordt heel goed ontvangen! Lees hier meer over het programma.

Workshop Rouw en verlies icoonWorkshop Rouw en verlies pijl

Op naar een nieuw functiehuis

Het grootste gedeelte van het functiehuis van InteraktContour is vastgesteld in 2011. Sindsdien is er sprake van een verandering in de zorgvraag en in de arbeidsmarkt. Zo zien we onder andere een stijging in verpleegkundige zorg, cliënten met complex gedrag en cliënten die langer thuis willen wonen. In de krappe arbeidsmarkt zien we een tekort aan functies zoals verpleegkundigen en agogen en dat het steeds lastiger wordt om een goede concurrentiepositie te bieden door onder andere inschaling. Om onze cliënten de best mogelijke zorg te blijven bieden en medewerkers te binden en te boeien in een krappe arbeidsmarkt, hebben we onderzocht of de huidige inzet van functies voldoende gehoor geeft aan deze veranderingen.

Lees in dit document meer!

Op naar een nieuw functiehuis icoonOp naar een nieuw functiehuis pijl

Intern beraad

Wat vinden de Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR) en Raad van Toezicht (RvT) van de kwaliteit van zorg van InteraktContour en van het Kwaliteitsrapport 2021?

swoosh

CCR

“Ondanks corona zijn er veel goede stappen gezet. InterakContour is duidelijk vooruitgegaan!”

OR

“Ondanks de grote invloed van corona is er veel werk verzet bij InteraktContour.”

OR icoonOR pijl

RvT

“Het is goed gelukt om, ook tijdens corona, te werken aan welzijn en welbevinden.”

Cijfers

Enkele cijfers over InteraktContour

swoosh

Cliënten

Bekijk de cijfers over onze cliënten.

Cijfers clienten icoonCijfers clienten pijl

Medewerkers

Aantal medewerkers1.511

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS OP 31-12-2021

Aantal oproepkrachten 135 (0 fte)
Aantal tijdelijk 190 (122,3 fte)
Aantal vast 1186 (810,8 fte)
Totaal medewerkers* 1511 (933,1 fte)
* exclusief Raad van Toezicht en dubbele dienstverbanden
13%
87%
 • Man
 • Vrouw

AANTAL VRIJWILLIGERS

Eenheid 31-12-2021
Behandeling 32
MO 261
Zorg en Wonen 154
Staf 2
Totaal 449

AANTAL BOL-STAGIAIRES

Opleiding 2018/2019 2019/2020 2020/2021
HBO Verpleging (5) 16 20 18
Social Work (5) 24 23 25
MBO Verpleging (4) 64 42 50
MMZ (4) 58 64 65
VIG (3) 6 6 9
Helpende Zorg en welzijn (2) 15 18 17
Dienstverlening (1) 1 3 3
Sport en bewegen (4) 22 26 26
MMZ (3) 21 22 15
VIG/MMZ (3) 9 13 8
Psychomotorische therapie (5) 6 6 7
Toegepaste psychologie 5 4 4
Dienstverlening (2) 4 5 2
ICT (4) 2 1 1
Bedrijfseconomie (5) 1 0 0
HRM (5) 1 0 0
Overig 2 4 2
Totaal 256 258 252

OPLEIDINGEN

In totaal volgden de medewerkers 7181 opleidingen, trainingen en e-learnings in 2021 (in 2020 betrof dit 6386).

TOP 5 MEEST GEVOLGDE OPLEIDINGEN

1. Ontruimingsoefening (674)
2. E-learning Meldcode Huiselijk Geweld voor signaleringsverantwoordelijkheden (524)
3. E-learning Informatieveiligheid in het primair proces (334)
4. BHV Herhalingscursus blended (290)
5. Diabetes & injecteren insuline blended (254)

Klachten

Aantal klachten

KLACHTEN BEHANDELD DOOR DE KLACHTENFUNCTIONARIS

2019 2020 2021
Afgehandeld 32 29 23
Nog in behandeling 0 3 3
Totaal 32 32 26

KWESTIES EN CLIËNTEN BEHANDELD DOOR CLIËNTVERTROUWENSPERSOON IN 2021

Eenheid Aantal kwesties Aantal cliënten
Behandeling 1 1
Maatschappelijke ondersteuning 10 8
Zorg en Wonen 39 31
Totaal 50 40

Vanuit 2020 liepen er nog zes kwesties door, dit jaar zijn er dus 44 kwesties gemeld bij de Cvp. Dit jaar meldden 40 personen zich  waarvan 34 cliënten en zes personen uit het netwerk van een cliënt, al dan niet samen met de cliënt. Enkele personen meldden meerdere kwesties.

Het aantal kwesties is bijna twee keer zo hoog als in 2020. Toen richtten 22 personen zich tot de Cvp, waaronder 18 cliënten. De aanleiding hiervoor is niet duidelijk.

VERGELIJKING AANTAL EN ONDERWERP KWESTIES MET VOORGAANDE JAREN

Aard van de kwesties 2017 2018 2019 2020 2021
Onvrijwillige zorg 0 0 0 0 0
Organisatie, regels en financien 4 0 3 9 7
Persoonlijk 3 2 6 2 2
Verblijf 1 7 1 3 3
Zorg, begeleiding en dienstverlening 30 45 23 16 38
Totaal 38 54 33 30 50

In totaal werden achtendertig kwesties gemeld in deze categorie. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar toen er zestien kwesties binnen kwamen. Dit had onder meer te maken met corona en daardoor meer invalkrachten.

Locaties

Dagbestedingslocaties30
Woonlocaties36
Behandellocaties9

Conclusie

Wat ging goed in 2021 en wat kon beter? Hoe kijkt het MT terug op 2021? Op welke wijze worden de verbeterpunten opgepakt? Dat lees je hieronder.

swoosh

Terugblik MT

De bestuurder en MT leden blikken terug op 2021

"Cliënten, naasten en collega’s hebben er afgelopen jaar weer iedere dag samen het beste van gemaakt. De bereidheid van collega’s om een stapje meer te zetten was heel groot. "
Bestuurder
Jan van Kampen
"Ik ben supertrots op onze medewerkers en hoe zij zich ook in 2021 - ondanks de extra last door corona - weer hebben ingezet om onze cliënten de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden. "
Manager P&O
Miranda Peters
"Ik ben trots op hoe we het hebben gedaan. Bij alles wat we deden stelden we steeds de cliënt centraal. Complimenten aan alle medewerkers!"
Directeur Zorg
Marianne Velthuis
"Complimenten aan alle medewerkers voor het bieden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan de cliënten thuis en op dagbestedingslocatie!
Directeur Zorg
Nicole Teuwsen
"Ik ben diep onder de indruk geraakt van de manier waarop wij met elkaar deze periode zijn doorgekomen."
Manager FI&H
Jan Odink

BESTUURSVERSLAG

In het bestuursverslag staat de gang van zaken bij en het gevoerde beleid door InteraktContour in 2021 beschreven. Lees hier meer.

Bestuursverslag 2021_definitief icoonBestuursverslag 2021_definitief pijl

JAARPLAN 2022

Welke plannen we hebben voor 2022? Dat lees je in het Jaarplan 2022.

Jaarplan 2022 icoonJaarplan 2022 pijl
feedback